Skip to content

До уваги мешканців міста

Posted in Оголошення

ДО УВАГИ  МЕШКАНЦІВ м. КРАСНОГОРІВКА

       На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р.  № 767 «Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації»  розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації  м. Красногорівка  від 02.10.2020 № 228 утворена комісія  з  обстеження житла, зруйнованого  внаслідок  надзвичайної ситуації  воєнного характеру, спричиненої  збройною агресією  Російської Федерації  та  затверджено її персональний склад, затверджено Положення про роботу  комісії  з обстеження  житла, зруйнованого  внаслідок  надзвичайної ситуації  воєнного характеру, спричиненої  збройною агресією  Російської Федерації.

Комісія з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації  проводить обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, обліковує його, складає і затверджує списки постраждалих на відповідній території та видає довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

 

Для отримання грошової компенсації, а також для проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та для визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації постраждалі подають на розгляд  комісії з обстеження за місцем розташування житла такі документи на кожен окремий об’єкт житла:

 

1) заяву про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, за формою, додається;

 

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

 

3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства); 

 

4) нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла.

 

 

Зразок   заяви

 

Військово-цивільна адміністрації  м. Красногорівка Мар’їнського району Донецької області____________

(комісії  з обстеження житла)____________________
(найменування органу, до якого подається заява)

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові заявника)

________________________________
(адреса місця реєстрації)

________________________________
(адреса місця фактичного проживання/перебування)

_________________________________
(серія, номер паспорта, коли і ким виданий, або
документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус)

_________________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої
збройною агресією Російської Федерації

Прошу провести обстеження зруйнованого житлового будинку (квартири), розташованого (розташованої) за адресою:

________________________________________________________________________________

та перебуває у власності (співвласності), що підтверджується

________________________________________________________________________________

(назва документа, найменування  уповноваженого органу, що видав документ, дата та номер запису)

_____________________________________________________________________________________________

(або реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна)

Про дату та час такого обстеження прошу повідомити мені

________________________________________________________________________________

(адреса для листування, номер телефону або адреса електронної пошти, за якою

________________________________________________________________________________________________
може здійснюватися офіційне листування)

Під час проведення обстеження буду присутнім (присутньою) особисто, доручаю представляти мої інтереси законному представнику або третій особі (за довіреністю).

_____________________________________________________________________________
(необхідне підкреслити, у разі визначення представника

________________________________________________________________________________________________ вказати прізвище, ім’я та по батькові та реквізити довіреності)

До заяви додаю

________________________________________________________________________________

 

________________  ________________   _________________________
(дата)                                                       (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище)